Het Kleine Paradijs

Het Kleine Paradijs

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Het Kleine Paradijs.

 

Het Kleine Paradijs hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze accommodaties of bij het gebruik van een van onze aanvullende diensten.

 

 1. Algemeen
 • Indien u via een boekingskanaal heeft geboekt gelden de betalings- en annuleringsvoorwaarden van het boekingskanaal.
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Het Kleine Paradijs | Meilahuzen 9| 8734 GA Easterein.
 • Met het aangaan van een huur of dienst overeenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf op Het Kleine Paradijs zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Het Kleine Paradijs ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Het Kleine Paradijs dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

 

 1. Reservering en bevestiging
 • Voor het reserveren van een verblijf op Het Kleine Paradijs worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via diverse bookingsites worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Het Kleine Paradijs een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en factuur en is de reservering definitief na ontvangst van betaling.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Betaling particulieren
 • De verblijfskosten op Het Kleine Paradijs dienen vooraf te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • Bij een reservering dient de volledige betaling vooraf te zijn voldaan.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.
 
 • 4. Betaling zakelijk
 • De verblijfskosten op Het Kleine Paradijs dienen vooraf te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 14 dagen voldaan te zijn. Afhankelijk van de diensten wordt 9% en/of 21% btw geheven.

 

 • 5. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij no show betaalt de contractant  de volledige vergoeding aan de eigenaar.
 • Offertes zijn 2 weken geldig en kunnen kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering betaalt de contractant annuleringskosten aan de eigenaar.
 
 • 5.1 Het Kabinet en het gehele Erf
  • Tot 2 maand voor aankomst zijn de annuleringskosten 20% van het totaalbedrag.
  • Tot 1 maand voor aankomst zijn de annuleringskosten 40% van het totaalbedrag.
  • Tot 2 weken voor aankomst zijn de annuleringskosten 80% van het totaalbedrag.
  • Tot de dag voor aankomst zijn de annuleringskosten 100% van het totaalbedrag
 
 • 5.2 Individuele huisjes: Boomhutten, Kapel en Ark, Heilige Huisje en Schrijvershut
  • Tot 3 weken voor aankomst kosteloos annuleren.
  • Tot 2 week voor aankomst zijn de annuleringskosten 50% van het totaalbedrag.
  • Tot de dag voor aankomst zijn de annuleringskosten 100% van het totaalbedrag
  • Indien meer dan 1 huisje wordt gehuurd gelden de voorwaarden van 5.1.
  1.   
 1. Sleutel verblijven
 • Als gast ontvangt u een sleutel van het verblijf. Deze laat u achter in het huisje. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de verblijven.
 • Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 20,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

 

 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

7.1 Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

7.2 Gezamenlijke Keuken

 • De gezamenlijke keuken is voor algemeen gebruik. Laat hem netjes achter.
 • U houdt zelf het gebruik van de producten bij en rekent dit af middels de QR code.
 • Gourmetten is niet toegestaan.

 

7.3 Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten op Het Kleine Paradijs
 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein van de Het Kleine Paradijs, niet op het erf.
 • Afval dient van verblijf in de gemeenschappelijke containers te worden gedeponeerd.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn op Het Kleine Paradijs niet toegestaan.
 • Roken in de verblijven is niet toegestaan.
 • Gebruik Sauna en Hottub is voor eigen risico. Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor correct gebruik.
 • Groepen jongeren evenals vrijgezellenfeesten zijn niet toegestaan.

 

7.4 BBQ en Vuurplaats

 • Bij gebruik van de vuurplaats dient het vuur binnen de schaal te blijven. Bij verlaten van de vuurplaats dient het vuur uit te zijn.
 • Gebruik van BBQ is alleen toegestaan op de aangewezen plekken en niet op het gras.
 • Bij het verlaten van de BBQ plek dient het vuur uit te zijn.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Het Kleine Paradijs kan niet aansprakelijk worden gehouden door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Het Kleine Paradijs tegen aanspraken dien aangaande. Het Kleine Paradijs is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Het Kleine Paradijs.
 • Het Kleine Paradijs kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van Het Kleine Paradijs
 • Onverminderd in bovengenoemde punten is de aansprakelijkheid van Het Kleine Paradijs , indien en voor zover Het Kleine Paradijs uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Het Kleine Paradijs is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Het Kleine Paradijs in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • Het Kleine Paradijs” aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
 • Door weersomstandigheden kunnen de vlonders en trappen glad zijn. Het Kleine Paradijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel ten gevolge van gebruik van middellen op ons erf.

 

 

Versie 23-12-2021