Het Kleine Paradijs

Algemene Voorwaarden

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Het Kleine Paradijs.

 

Het Kleine Paradijs hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze accommodaties of bij het gebruik van een van onze aanvullende diensten.

 

 1. Algemeen
 • Indien u via een boekingskanaal heeft geboekt gelden de betalings- en annuleringsvoorwaarden van het boekingskanaal.
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Het Kleine Paradijs | Meilahuzen 9| 8734 GA Easterein.
 • Met het aangaan van een huur of dienst overeenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf op Het Kleine Paradijs zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Het Kleine Paradijs ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Het Kleine Paradijs dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

 

 1. Reservering en bevestiging
 • Voor het reserveren van een verblijf op Het Kleine Paradijs worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via diverse bookingsites worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Het Kleine Paradijs een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en factuur en is de reservering definitief na ontvangst van betaling.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Betaling particulieren
 • De verblijfskosten op Het Kleine Paradijs dienen vooraf te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • Bij een reservering dient de volledige betaling vooraf te zijn voldaan.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.
 
 • 4. Betaling zakelijk
 • De verblijfskosten op Het Kleine Paradijs dienen vooraf te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 14 dagen voldaan te zijn. Afhankelijk van de diensten wordt 9% en/of 21% btw geheven.

 

 • 5. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij no show betaalt de contractant  de volledige vergoeding aan de eigenaar.
 • Offertes zijn 2 weken geldig en kunnen kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering betaalt de contractant annuleringskosten aan de eigenaar.
 
 • 5.1 Het Kabinet en het gehele Erf
  • Optie 1 week geldig
  • Aanbetaling 15%  over de verhuur kosten = boekingsbevestiging
  • Tot 6 weken voor aankomst zijn de annuleringskosten 15% van de verhuur kosten.
  • Tot 1 maand voor aankomst zijn de annuleringskosten 40% van de verhuur kosten.
  • Tot 2 weken voor aankomst zijn de annuleringskosten 80% van de verhuur kosten.
  • Tot de dag voor aankomst zijn de annuleringskosten 100% van de verhuur kosten
 
 • 5.2 Individuele huisjes: Boomhutten, Kapel en Ark, Heilige Huisje en Schrijvershut
  • Tot 3 weken voor aankomst kosteloos annuleren.
  • Tot 2 week voor aankomst zijn de annuleringskosten 50% van het totaalbedrag.
  • Tot de dag voor aankomst zijn de annuleringskosten 100% van het totaalbedrag
  • Indien meer dan 1 huisje wordt gehuurd gelden de voorwaarden van 5.1.
  1.   
 1. Sleutel verblijven
 • Als gast ontvangt u een sleutel van het verblijf. Deze laat u achter in het huisje. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de verblijven.
 • Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 20,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

 

 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

7.1 Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

7.2 Gezamenlijke Keuken

 • De gezamenlijke keuken is voor algemeen gebruik. Laat hem netjes achter.
 • U houdt zelf het gebruik van de producten bij en rekent dit af middels de QR code.
 • Gourmetten is niet toegestaan.

 

7.3 Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden (niet geregistreerde gasten)  van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten op Het Kleine Paradijs
 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein van de Het Kleine Paradijs, niet op het erf.
 • Afval dient van verblijf in de gemeenschappelijke containers te worden gedeponeerd.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn op Het Kleine Paradijs niet toegestaan.
 • Roken in de verblijven is niet toegestaan.
 • Gebruik Sauna en Hottub is voor eigen risico. Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor correct gebruik.
 • Groepen jongeren evenals vrijgezellenfeesten zijn niet toegestaan.

 

7.4 BBQ en Vuurplaats

 • Bij gebruik van de vuurplaats dient het vuur binnen de schaal te blijven. Bij verlaten van de vuurplaats dient het vuur uit te zijn.
 • Gebruik van BBQ is alleen toegestaan op de aangewezen plekken en niet op het gras.
 • Bij het verlaten van de BBQ plek dient het vuur uit te zijn.

 

 • Aansprakelijkheid
 • Het Kleine Paradijs kan niet aansprakelijk worden gehouden door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Het Kleine Paradijs tegen aanspraken dien aangaande. Het Kleine Paradijs is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Het Kleine Paradijs.
 • Het Kleine Paradijs kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van Het Kleine Paradijs
 • Onverminderd in bovengenoemde punten is de aansprakelijkheid van Het Kleine Paradijs , indien en voor zover Het Kleine Paradijs uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Het Kleine Paradijs is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Het Kleine Paradijs in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • Het Kleine Paradijs” aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
 • Door weersomstandigheden kunnen de vlonders en trappen glad zijn. Het Kleine Paradijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel ten gevolge van gebruik van middellen op ons erf
 
 • Coaching
 • Bij ziekte of psychische klachten kan systemisch coaching, workshops, lezingen, persoonlijke sessies, video’s, nieuwsbrieven, uitingen op internet (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube of andere internetuitingen) etc., niet dienen als vervanging van medisch advies van een arts of psycholoog.
 • Wel kan systemisch coaching gebruiken als aanvulling op behandeling van een arts of psycholoog. Mathijs Koopman, Linda Roovers en andere mensen die betrokken zijn bij activiteiten van Het Kleine Paradijs aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor jouw handelen.
 

 

 

Versie 11-08-2022

 

Linda Roovers

Mijn naam is Linda Roovers, Ben liefdevol, als enigskind opgegroeid in de Zaanstreek.

Dankbaar voor mijn lieve ouders fijne en veilige jeugd die ik daar heb gehad.

Voel me nu thuis in het Friese landschap.

Mijn naam is Linda Roovers,

Ben liefdevol, als enigskind opgegroeid in de Zaanstreek.

Dankbaar voor mijn lieve ouders fijne en veilige jeugd die ik daar heb gehad.

Voel me nu thuis in het Friese landschap.

West Friesland, hier woon ik met me mooie mannen, Dyon en Tim. Maar ook thuis en zeer welkom voel ik me bij Mathijs en zijn jongens op het kleine Paradijs.

Een opleiding agogisch werk en verpleegkundigen A.

Momenteel volg ik de opleiding kunst, coachen en persoonlijke ontwikkeling; het kleine tiki in Breda.

Zorgen kan ik goed voor andere en heb dit ook 25 jaar in diverse zorginstellingen gedaan.

Na mijn burnout moest ik toch iets meer voor mezelf zorgen.

Een mooie maar ook inspannende reis op gebied van persoonlijke ontwikkeling volgende.

Het schrijven van mijn biografie, het volgen van opleiding familie opstellingen, het vlieguren maken als representant gaven mij vele inzichten in mijn patronen. Dichter bij mezelf zijn, aanwezig zijn, beter voelen, het warme gevoel voor mezelf is een proces van persoonlijke groei.

Van nature ben ik sensitief en heb een sterke intuïtie.

Gaande mijn leven ben ik er achter gekomen dat ik meer voel, zie en ervaar dan de gemiddelde mens.

Pas op latere leeftijd ben ik erachter gekomen dat ik hoog sensitief ben.

Door te begrijpen dat ik ‘anders denk’ vielen hierdoor veel puzzelstukjes op zijn plek en zie nu de gave die ik heb.

Fijn om dus met dit in mijn achterhoofd mijn gave te kunnen omzetten in kwaliteit.

Samen met het bezig zijn met mijn handen de natuur en creativiteit kan ik op het Paradijs veel van mijn energie en gave kwijt.

Hoe fijn is het om gasten te ontvangen en ze thuis te laten voelen op deze mooie plek.

Graag ontmoet ik jou en ben benieuwd naar jou verhaal, levensreis.

Esther le Mair

Mijn naam is Esther le Mair. Al zolang ik me kan herinneren brengt het beeldend vormgeven mij enthousiasme. Diverse schilder cursussen heb ik gevolgd en inmiddels heb ik een atelier in Utrecht, waar ik ook creatieve workshops geef

Ik schilder graag met ‘mixed media’, dus met diverse materialen door elkaar zoals acrylverf, oliepastelkrijt, maar ook papier verwerk ik in hetgeen ik maak. Naast de kwast en het paletmes gebruik ik ook diverse afdrukmethoden, zoals linoleum of een kunststof drukmat.

Momenteel volg ik het tweede jaar van de opleiding tot Kunstzinnig Dynamisch Coach

Het gaat in mijn workshops niet zo zeer om het resultaat, maar om het plezier en de ontwikkeling om te kunnen werken vanuit je eigen zinnigheid. We werken aan de hand van thema’s zoals het sterrenbeeld of de vier elementen. We zoeken daarbij de samenhang met jou als persoon. Ik stimuleer je om je verwachtingen over ‘hoe het moet worden’ los te laten.

Graag nodig ik je uit om op een meer ‘vrije manier’ te gaan schilderen. Durf eens wat nieuws uit te proberen en kijk wat er ontstaat en wat jou aanspreekt. Ik daag je uit om te gaan werken op een manier die net iets buiten je comfort-zone ligt. Zeker voor mensen die graag ‘de controle houden’ is dit een uitdaging.

Van oorsprong ben ik maatschappelijk werkster. Ik werk in de reguliere hulpverlening als adviseur in strafzaken. Daarbij voer ik onderzoeksgesprekken met verdachten en gedetineerden en rapporteer ik vervolgens aan het OM en aan het gevangeniswezen. Op die manier zoek ik met mensen waar hun groeimogelijkheden liggen en op welke manier dat aansluit bij hun eigen wensen.

Sinds vier jaar jaar werk ik intensief aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling via trainingen in het “Innerlijk Kind werk”. Op die manier zoek ik naar meer balans en ontspanning en leer ik om meer te leven vanuit enthousiasme; het doen waar je energie van krijgt.

Leon Schutte

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Leon@123.com

06-12345678

Mathijs Koopman

Mathijs is sinds 6 jaar systemisch coach. Zijn specialiteit is “naar boven halen wat onderwater zit”. Thema’s waar hij graag mee werkt zijn lichamelijke klachten, rouwverwerking, burn-out & ADHD 

“Mijn specialiteit is bovenwater halen wat onderwater zit”

Vrij zijn begint bij kwetsbaar te durven zijn. In essentie zit alles in je en hoef je niks behalve je intuïtie te volgen en in het moment aanwezig te zijn. Kwetsbaar in wie je bent, durven te voelen en te aanvaarden dat wat in je opkomt en voelt, soms een hele geschiedenis.

Het grootste pad wat de meeste mensen te doen hebben is zichzelf vrij te maken van familie systeem en erkenning vinden in jezelf en niet buiten jezelf.

Als je vrij bent van systemen en mag zijn wie je in essentie bent kun je ook vrij bewegen binnen systemen. Zodat je met open armen in het leven kunt staat.

Vanuit vrijheid is er plek voor iedereen in elk systeem.

Ik ben in 1972 in Winterswijk geboren. Met vallen en opstaan, erkenning buiten mezelf zoeken en later erkenning en steun in mezelf vinden. Iedereen heeft zijn eigen pad en ontwikkelt hierin zijn eigen patronen. Mijn grootste gemis was het gemis van mijn vader (hij overleed op jonge leeftijd) als vader, als spiegel naar het leven, als onderdeel van ons gezin, als opa voor mijn kinderen en bovenal als mens. 

In het bewandelen van mijn pad heb ik veel moeten ‘loslaten’ en aanvaarden. Veel ego stukken moet laten gaan en leren houden van mezelf en niet van de vorm buiten mezelf. 

2020 heb ik Het Kleine Paradijs gekocht en ben hier in sept 2020 gaan wonen om hier samen met Linda, mijn vriendin, een mooie plek voor innerlijke rust van te maken. Dat wat ik eigenlijk zo gemist heb in mezelf en heb gevonden te kunnen delen met anderen. 

Mijn missie is ons bedrijf te laten groeien, processen te verbeteren en dat wat ik heb geleerd over te dragen aan anderen en te genieten van het moment. 

Simpel gezegd is onze missie: voel je thuis !

In 1972 ben ik geboren in Winterswijk.

Vanaf mijn 15 ben ik gaan werken naast mijn HAVO is verschillende bijbaantje. In 1991 heb ik een jaar in de VS gewoond. Hierna ben ik gestart met mijn opleiding als fysiotherapeut. Dit heb ik 2 jaar gedaan, er was weinig werk, vond niet precies in wat ik zocht in het helpen en zorgen voor mensen. Pas heel veel later ontdekte ik hoe het systeem van zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander echt werkt, loslaten van je eigen angsten en er oprecht voor de ander zijn als daar een hulpvraag onder ligt.

In 1997 de overstap gemaakt na de IT en veel bij- en omscholing gevolgd op het gebied van techniek, processen en management. Techniek in de infra hoek (front-end, back-end en applicaties). Processen in ITIL, Lean en architectuur. Management in HEAO-BI als avondopleiding, Agile als methodiek en Prince-II als PM techniek. In alle gebieden heb ik de afgelopen 20 jaar gewerkt.

Sinds 2015 is daar coaching bij gekomen. Dit is een leerpad dat in eerste instantie meer over mezelf ging dan het overbrengen van de vaardigheden. Na 5 jaar intensieve persoonlijke ontwikkeling voel me vertrouwd in overdragen in wat ik geleerd heb in mezelf aan jou.

Vormen die ik graag gebruik zijn Transactionele Analyse, NLP en fam. opstellingen en een mix hiervan.

Individueel

Ik begeleid mensen in het vinden van innerlijk rust. Samen gaan we ontdekken wat er in de weg zit. Ik gebruik hiervoor de vorm van systemisch coaching. Op de behandelbank, in een sessie met verdieping, in een inzichtelijk gesprek of door middel van een familie opstelling.

Team

Teams begeleid door ze te bewegen naar een veilige eenheid, zorgen voor een helder doel en openheid naar elkaar toe is.

Organisatie

Organisaties hebben een bestaansrecht op basis wat ze als product of dienst leveren in de markt. Hiervoor zijn mensen en middelen nodig die met elkaar samenwerken in een systeem om te voldoen aan de eigen gecreērde vraag. Het draait in essentie om aanwezigheid, vormgeven van een dienst of product die aansluit bij de (on)bewuste vraag van de klant en efficiënte processen. Zodat de organisatie een plek heeft en houdt in de markt. Ik begeleid hierin graag een organisatie in het vinden van een stabiele plek en (her)organiseren van het systeem. 

De basis is een plek vinden in het systeem, uiteindelijk in jouw systeem, jouw daarin begeleiden zit mijn kracht.

mathijs@hetkleineparadijs.nl

06-41289093