Het Kleine Paradijs

Privacy

Privacy beleid

Hierbij willen wij u informeren over het gebruik van cookies en persoonsinformatie op deze website.

Dit beleid is van toepassing op elk contact met:

Het Kleine Paradijs | Meilahuzen 9 | 9734 GA Easterein

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen
 • u inzage bieden wanneer u hierom verzoekt
 • uw gegevens wijzigen of verwijderen wanneer u hierom verzoekt

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens op de website.

Verantwoordelijke voor gegevensverweking

Verantwoordelijke voor verwerking van gegevens: M. Koopman, te bereiken via de algemene contactgegevens.

Opslaan persoonsgegevens algemeen

Bij een bezoek aan deze website worden door ons geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Wanneer u een formulier, zoals een contactformulier, verstuurd worden de ingevulde gegevens via een e-mail bericht verzonden naar de beheerder van de website. Hierbij wordt naast de ingevulde gegevens ook het Ip-adres en de datum en tijd meegegeven. Dit om ip-adressen die spam versturen te kunnen blokkeren. De gegevens worden niet in een database opgeslagen. Gegevens via formulieren en andere e-mails die u verstuurd naar de eigenaar van de website kunnen lange tijd bewaard blijven. Wanneer u wilt dat uw gegevens verwijderd worden kunt u contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke voor gegevensverwerking wanneer al uw gegevens verwijderd zullen worden.

Bestellingen/reserveringen

Wanneer u op onze site of via een partnersite persoonsgegevens invult in formulieren om bijvoorbeeld een bestelling of reservering te doen worden deze gegevens niet alleen verzonden via e-mail maar ook bewaard in een database en onze administratiesystemen. Deze gegevens zijn door bevoegde medewerkers op te vragen om uw bestelling of reservering af te handelen en of u later te benaderen voor bijvoorbeeld een mailing. Bij een mailing heeft u altijd de gelegenheid zich uit te schrijven. Toegang tot deze gegevens is beveiligd met tenminste naam/wachtwoord beveiliging. Daarnaast is de toegang tot de gegevens behouden tot minimaal aantal medewerkers. De gegevens in de database zijn ook toegankelijk voor de ontwikkelaar van de website en de webhostingpartij. Gegevens die nodig zijn om een online betaling uit te voeren worden gedeeld/bekend bij de betalingsprovider en wanneer een bestelling wordt uitgeleverd worden naam en adresgegevens bekend bij de pakketdienst. Ook mailingen worden mogelijk via een externe partij verzorgt. Externe partijen zullen zich alleen toegang verschaffen tot de gegevens om de noodzakelijke processen uit te voeren of wanneer dit absoluut noodzakelijk is om (technische) ondersteuning te bieden. Deze externe partijen houden zich aan strikte beveiliging van de toegang tot deze gegevens en zullen deze nooit delen met andere partijen, tenzij hiertoe wettelijk verplicht. Bestel/reserveergegevens kunnen langere tijd bewaard blijven. Wanneer u wilt dat uw gegevens verwijderd worden kunt u contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke voor gegevensverwerking wanneer al uw gegevens verwijderd zullen worden.

 

Analytics

Wij maken gebruikt van Google Analytics om statistieken en gedrag binnen onze website te kunnen bekijken. Wij hebben de Google Analytics code zo ingesteld dat ip-adressen anoniem worden gemaakt en dus niet herleidbaar zijn. In Anaytics hebben wij ingesteld dat gegevens standaard niet met andere partijen, zoals productspecialisten, worden gedeeld en wanneer dit tijdelijk nodig is wordt deze toegang zo snel mogelijk weer uitgeschakeld. De gegevens worden 26 maanden bewaard. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Google slaat gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Binnen de wet Bescherming Persoonsgegevens is het gebruik van de Google Analytics cookie toegestaan zonder de bezoeker te vragen om toestemming mits Google Analytics op de juiste wijze (zoals bovenstaand aangegeven) is ingesteld. Naast de verantwoordelijke voor verwerking heeft ook de partij die onze website onderhoud inzage in deze anonieme gegevens.

Beveiliging

Onze gehele website maakt gebruik van een SSL beveiliging waardoor het internetverkeer tussen u en onze website versleuteld wordt verstuurd. Hierdoor kan dit verkeer niet worden onderschept. Dit is vooral belangrijk bij formulieren waarbij u gegevens verstuurd. Deze gegevens worden dus beveiligd verzonden. Verder is de toegang tot bestanden die te maken hebben met de website en de bijbehorende gegevens beperkt tot enkele personen die deze nodig hebben om de website en informatie beschikbaar te stellen aan u als bezoeker.

Links naar andere website

Vanaf onze website zijn links geplaats naar andere websites. Wij zijn nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud en ervaringen die u heeft met websites waar wij links naartoe plaatsen en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

Social Media

Wij maken voor de promotie van onze website gebruik van Social Media knoppen en implementaties zoals (bijvoorbeeld) Facebook, Twitter, Google Plus, Linked In, Instagram. Deze knoppen worden getoond door kleine stukjes code afkomstig van het betreffende social media netwerk. Deze kunnen mogelijk cookies plaatsen, wij hebben daarop geen invloed. Alle social media die wij gebruiken slaan gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Zij kunnen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Privacy beleid van diverse social media:

 • https://www.facebook.com/about/privacy/ (Facebook)
 • https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies (Twitter)
 • https://www.google.com/policies/privacy/ (Google Plus en andere diensten zoals YouTube)
 • https://help.instagram.com/155833707900388 (Instagram)

 

Remarketing

Op deze website maken wij gebruik van de Google Adwords remarketing tag. Deze is bedoeld om u na een bezoek aan onze website enkele keren gericht een advertentie te kunnen tonen voor onze diensten. Deze tag werkt met een code in onze website die een cookie op uw apparaat opslaat. Aan de hand van deze cookie kan Google u identificeren als bezoeker van onze website en daardoor advertenties tonen op andere sites. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Google slaat gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Meer over cookies en het uitschakelen ervan:

Lees over Cookies bij de Consumentenbond:

 • https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy (over internet privacy)
 • https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen (Verwijderen of niet accepteren van Cookies)

Uitschakelen van Cookies in diverse internet browsers:

 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Google Chrome)
 • https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)
 • https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen (Firefox)
 • https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=nl_NL (Safari)
 • https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen#edge (Edge en andere browsers)
 • http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ (Cookies uitzetten voor adverteerders en derde partijen)

 

EPD/ECD

Voor het therapeutisch begeleiden van clienten houd Het Kleine Paradijs een EPD of ECD bij. Het Kleine Paradijs vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van u. 

Om deze hulp zorgvuldig te kunnen verlenen houden wij een (elektronisch) cliëntendossier bij.  Mocht u zich onprettig voelen omtrent het gebruik van uw gegevens, neem dan gerust contact met ons op.
-Wij verwerken de persoonsgegevens om de gewenste therapie en hulpverlening te kunnen bieden. De wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens bij Het Kleine Paradijs wordt geboden door bepalingen in de [zorgwet].

De wettelijke grondslag voor het verstrekken van persoonsgegevens en het BSN-nummer door Het Kleine Paradijs aan andere instellingen zoals gemeente, het Centraal Administratie Kantoor (CAK), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), de toezichthoudende ambtenaren, het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) wordt geboden door bepalingen in de [zorgwet] en de WMO. Het betreft hier geen gezondheidsgegevens. Gezondheidsgegevens worden alleen verstrekt wanneer u daarvoor eerst toestemming heeft gegeven. Deze toestemming is niet vereist wanneer gegevens door ons worden verstrekt aan het AMKH in het kader van een situatie van (vermoede) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
-Als wij als zorgaanbieder de gegevens van u willen gebruiken voor een ander doel, dan moet uzelf of u vertegenwoordiger daarvoor toestemming geven.
Dit cliëntendossier bevat persoonsgegevens over u als naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en -plaats, hoe u bereikbaar bent, namen en bereikbaarheidsgegevens. Maar ook informatie over de voortgang van de therapie of hulpverlening.
Informatie in dossiers wordt alleen gedeeld door bevoegde medewerkers van Het Kleine Paradijs of de ZZP-hulpverleners die door het Kleine Paradijs worden ingehuurd en direct met de therapie of hulpverlening van u te maken hebben.  
-Overheidsinstanties en instanties die een wettelijke taak uitvoeren kunnen gegevens opvragen. Wij zijn dan verplicht om hen deze te geven.
-Beveiliging van gegevens
Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen, zorgt  Het Kleine Paradijs ervoor dat de persoonsgegevens van u goed beveiligd zijn. Dit doen we door middel van het gebruik van Office 365 met een wachtwoord en met tweestapsverificatie.  Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch informatie lekt dan rapporteren wij dit conform de Meldplicht Datalekken.
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Het Kleine Paradijs privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.   
-Bewaar termijn we het dossier is 20 jaar. Deze termijn is vastgelegd in de wet. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Wat zijn uw rechten?
1) U mag uw eigen dossier bekijken.
2) Inzage door anderen
Alleen medewerkers en ZZP-hulpverleners die een overeenkomst hebben gesloten met Het Kleine Paradijs mogen het dossier bekijken. De medewerkers van Het Kleine Paradijs behandelen de informatie vertrouwelijk. Dit heet ook geheimhoudingsplicht. Als iemand anders inzage tot uw dossier wil, vragen we uw toestemming.
Om goede therapie of hulpverlening te kunnen bieden kan het noodzakelijk zijn dat we informatie delen over u met een andere instantie. Voordat we informatie met andere instanties delen, vragen we om uw toestemming. 
 3) Recht van rectificatie (correctie of aanvulling van anderen)
De gegevens in het dossier van u horen te kloppen. Als dat niet het geval is en gegevens niet juist, onvolledig of achterhaald zijn, kunt u Het Kleine Paradijs vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. Het Kleine Paradijs kan ook een door u een (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toevoegen.
Vindt u dat gegevens niet kloppen of niet van belang zijn? Dan kunt u Het Kleine Paradijs vragen om (bepaalde) gegevens voor andere af te schermen. U hoort dan zo spoedig mogelijk of aan uw verzoek wordt voldaan.
4) Recht van vergetelheid (het wissen van gegevens)
U kunt Het Kleine Paradijs vragen om gegevens uit uw dossier (of een gedeelte hiervan) te laten wissen. Wij moeten dit dan binnen drie maanden doen. Dit hoeft niet meteen als wij vinden dat het van belang is voor de voortzetting van zorg, uitvoering van de overeenkomst. Het wissen van gegevens kan ook niet als er een wettelijke bewaarplicht is van de gegevens.
5) Recht van overdraagbaarheid van gegevens (data portabiliteit)
Gaat u gebruik maken van een andere zorgaanbieder? Dan kunt u ons verzoeken het cliëntendossier van u en/of uw kind over te laten dragen.
6) Recht op indienen van een klacht
Als u ontevreden bent over het gebruik van de persoonsgegevens van u en/of uw kind is dit voor ons belangrijk om te weten. Bespreek de klacht eerst met de betrokken hulpverlener. Als het niet lukt om tot een oplossing te komen kunt u een klacht indienen via ons klachtenreglement, gepubliceerd op onze website. Het is ook mogelijk om direct uw klacht over het gebruik van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens neer te leggen. Zij zullen vervolgens een onderzoek instellen naar de klacht.
Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de verklaring periodiek te raadplegen.

Wijzigingen

Wij behouden het recht om het privacy beleid te wijzigen. De versie die op onze website staat vermeld is de meest recente versie.

Sylvia Dijkstra

De baarmoeder is de poort naar het leven, we zijn er allemaal doorheen gegaan. Maar wist je dat de manier waarop je verwekt bent, wat er zich afspeelde tijdens de zwangerschap en hoe je geboorte is gegaan van invloed zijn op de vorming van je karakter en de loop van je leven?

Al je behoeften, voorkeuren, wensen en verlangens zijn voor een belangrijk deel al ingekleurd toen je in het vruchtwater zat. Het vruchtwater kan je zien als een soort van emotionele marinade waarin ook de emoties en overtuigingen van je ouders een onderdeel zijn.

Emotie = Energie in motie. Energie in beweging. Emotie hoort dus te bewegen, en niet stil te staan. Als het stil staat ervaren we dat als blokkade. Iets zit ons dan in de weg en we struikelen er over. Of gaan bij de pakken neerzitten en voor we het weten lopen we vast in ons zelf en geven we ook wel eens onze omgeving de schuld. Zo ontstaan er patronen in ons leven waar we ons onmachtig, eenzaam, boos en verdrietig over voelen. Waar we schaamte en schuld of beschuldiging voelen. Vaker dan niet vinden we dat moeilijk om over te praten.

Wat die patronen eigenlijk van ons vragen is om te onderzoeken wat er nu werkelijk gevoeld mag worden zodat de energie weer kan bewegen. Door goed te leren voelen en waarnemen weet je wat van jou is en wat van de ander is. Dat geeft helderheid en overzicht over jezelf en over de ander. Zo kan je gaandeweg al je behoeften, voorkeuren, wensen en verlangens weer vrijmaken en je ziel tot expressie te laten komen zoals het bedoeld is.

En dat hoef je niet alleen te doen.

Als kind van gescheiden ouders heb ik me lang verscheurd gevoeld en kwetsbaar. Omdat ik creatief en vindingrijk ben gebleven maakte dat ik toch een zekere draai kon vinden in een maatschappij waarin ik me niet thuis voelde.

Ik heb liefde gezocht op de verkeerde plekken omdat ik niet goed in contact was met mijn eigen grenzen en waardigheid. Laten we zeggen dat ik door schade en schande wijzer ben geworden te midden van depressies, verslavingen, ongezonde relatiedynamieken en zelfverraad.

Het herstel van mijn burnout in 2021 zette een hele verandering in beweging waarbij ik de blessing in de crisis vond. Ik ontdekte mijn doel hier op aarde om als baarmoedersjamaan anderen bij te staan vanuit veiligheid en zingeving.

Na de HAVO te hebben afgerond in 1999 heb ik een jaar Vrije Hogeschool gevolgd in Driebergen. Daar ontdekte ik een helende kracht in mijn handen. Maar ik durfde er niet voor te gaan. Ik besloot eerst meer levenservaring op te willen doen voordat ik verder een opleiding wilde doen. In 2008 studeerde ik af als beeldend kunstenares in Groningen Hierna werkte ik enkele jaren als kunstenaar in opdracht. Als zelfstandig ondernemer zette ik op een gegeven moment niet genoeg om en kon ik er niet langer van bestaan. Verder heb ik ervaring met werk dat niet goed bij me paste waardoor ik langzaam maar zeker in een burnout raakte. Mijn laatste werkgever heeft me enorm goed opgevangen en in deze tijd heb ik de opleiding Sexual Healing Coach kunnen doen. Dit was zowel therapie als omscholing voor mij. Naast werken voor de Healing Community heb ik een eigen praktijk.

Bij mij kan je terecht voor 1 op 1 sessies waarbij ik je de veilige bedding biedt om de angel uit je woede, verdriet, teleurstelling en eenzaamheid te halen. Vanuit je eigen geborgenheid. Hierbij leer ik je ontspannen op zielsniveau en je veilig voelen in je eigen lichaam. Zo kan je weer luisteren naar de wijsheid van je intuitie en weet je wat bevorderlijk is voor je zelfhelendvermogen.

Dit doe ik middels een geleide meditatie en betamelijke aanrakingen die je uitnodigen om te doorvoelen waarvoor je eerder niet de veiligheid had. Ook is het mogelijk om vanuit deze staat van zijn diepgewortelde belemmerende overtuigingen te veranderen naar overtuigingen die ondersteunend zijn aan wie jij werkelijk bent. Zo maak je van je klacht je kracht. Afsluitend krijg je een klankbad om de nieuwverworven ruimte en vrijheid in jezelf te bekrachtigen.

 Je houdt gewoon je kleding aan en je ligt hierbij warm en geborgen onder een dekentje op de massage tafel.

welkom@hetkleineparadijs.nl

06-45455544

Anna

Anna Afman

Mijn naam is Anna Afman, opgeleid als GZ psycholoog. Ik ben, door bewust mijn authentieke pad te vinden met behulp van trainingen en workshops, holistisch gaan werken.

Een groot deel van mijn leven ben ik bezig geweest te leven door de ogen van de buitenwereld en gedacht dat ik was wat anderen van mij dachten. Totdat een waardevol persoon in mijn leven mij van iets heel ergs betichtte. Mijn wereld stortte ineen; wat een pijn en verdriet, het leek niet meer op te houden. Door deze en andere voorvallen in mijn persoonlijke situatie heeft een beweging naar binnen plaats gevonden, welke veel verder ging dan mijn gedachten. Het bracht mij in contact met mijn innerlijke kracht, wat diepe rust, een sterk gevoel van vertrouwen in mezelf en het oplossen van emotionele pijn opleverde.

Dit alles viel samen met mijn opleiding tot Journey therapeut, wat dit proces verder verdiepte en wat mij de handvatten gaf anderen te begeleiden in hun weg naar binnen. Daarnaast heb ik ook zelf ervaring met ‘anders omgaan met pijnklachten’ door te luisteren wat mijn dubbele nekhernia mij wilde vertellen. Hierdoor kwam ik zonder operatieve ingreep van mijn klachten af.

Ik kwam erachter dat mijn oude leven gebasseerd was op ‘verwachtingen van de buitenwereld’, tevens had ik veel mensen om me heen die wantrouwden omdat ik mijn eigen gevoel niet vertrouwde. Heel veel heb ik los moeten laten en dat gaf aanvankelijk chaos in mijn leven. In die chaos kon ik tevoorschijn komen en beginnen te leven als mijn werkelijke zelf, waardoor ik een heel ander leven met grotendeels andere mensen kon gaan leven. 

Naast de Healing Community op Het Kleine Paradijs heb ik, als GZ-Psycholoog een eigen praktijk.

welkom@hetkleineparadijs.nl

06-45455544

Linda Roovers

Mijn naam is Linda Roovers, Ben liefdevol, als enigskind opgegroeid in de Zaanstreek.

Dankbaar voor mijn lieve ouders fijne en veilige jeugd die ik daar heb gehad.

Voel me nu thuis in het Friese landschap.

Mijn naam is Linda Roovers,

Ben liefdevol, als enigskind opgegroeid in de Zaanstreek.

Dankbaar voor mijn lieve ouders fijne en veilige jeugd die ik daar heb gehad.

Voel me nu thuis in het Friese landschap.

West Friesland, hier woon ik met me mooie mannen, Dyon en Tim. Maar ook thuis en zeer welkom voel ik me bij Mathijs en zijn jongens op het kleine Paradijs.

Een opleiding agogisch werk 

verpleegkundigen A.

De opleiding kunst, coachen en persoonlijke ontwikkeling; het kleine tiki in Breda. 

Familieopstellingen

 

Zorgen kan ik goed voor andere en heb dit ook 25 jaar in diverse zorginstellingen gedaan.

Na mijn burnout moest ik toch iets meer voor mezelf zorgen.

Een mooie maar ook inspannende reis op gebied van persoonlijke ontwikkeling volgende.

Het schrijven van mijn biografie, het volgen van opleiding familie opstellingen, het vlieguren maken als representant gaven mij vele inzichten in mijn patronen. Dichter bij mezelf zijn, aanwezig zijn, beter voelen, het warme gevoel voor mezelf is een proces van persoonlijke groei.

Van nature ben ik sensitief en heb een sterke intuïtie.

Gaande mijn leven ben ik er achter gekomen dat ik meer voel, zie en ervaar dan de gemiddelde mens.

Pas op latere leeftijd ben ik erachter gekomen dat ik hoog sensitief ben.

Door te begrijpen dat ik ‘anders denk’ vielen hierdoor veel puzzelstukjes op zijn plek en zie nu de gave die ik heb.

Fijn om dus met dit in mijn achterhoofd mijn gave te kunnen omzetten in kwaliteit.

Samen met het bezig zijn met mijn handen de natuur en creativiteit kan ik op het Paradijs veel van mijn energie en gave kwijt.

Hoe fijn is het om gasten te ontvangen en ze thuis te laten voelen op deze mooie plek.

Graag ontmoet ik jou en ben benieuwd naar jou verhaal, levensreis.

Mathijs Koopman

Mathijs is sinds 10 jaar systemisch coach. Zijn specialiteit is  aanvoelen wat er bij jou van binnen speelt. Thema’s waar hij graag mee werkt zijn lichamelijke klachten, rouwverwerking, burn-out & ADHD en Persoonlijk Leiderschap

Vrij zijn begint bij kwetsbaar te durven zijn. In essentie zit alles in je en hoef je niks behalve je intuïtie te volgen en in het moment aanwezig te zijn. Kwetsbaar in wie je bent, durven te voelen en te aanvaarden dat wat in je opkomt en voelt, soms een hele geschiedenis.

Het grootste pad wat de meeste mensen te doen hebben is zichzelf vrij te maken van familie systeem en erkenning vinden in jezelf en niet buiten jezelf. 

Als je vrij bent van systemen en mag zijn wie je in essentie bent kun je ook vrij bewegen binnen systemen. Zodat je met open armen in het leven kunt staat.

Vanuit vrijheid is er plek voor iedereen in elk systeem.

Ik ben in 1972 in Winterswijk geboren. Met vallen en opstaan, erkenning buiten mezelf zoeken en later erkenning en steun in mezelf vinden. Iedereen heeft zijn eigen pad en ontwikkelt hierin zijn eigen patronen. Mijn grootste gemis was het gemis van mijn vader (hij overleed op jonge leeftijd) als vader, als spiegel naar het leven, als onderdeel van ons gezin, als opa voor mijn kinderen en bovenal als mens. 

In het bewandelen van mijn pad heb ik veel moeten ‘loslaten’ en aanvaarden. Veel ego stukken moet laten gaan en leren houden van mezelf en niet van de vorm buiten mezelf. 

2020 heb ik Het Kleine Paradijs gekocht en ben hier in sept 2020 gaan wonen om hier samen met Linda, mijn vriendin, een mooie plek voor innerlijke rust van te maken. Dat wat ik eigenlijk zo gemist heb in mezelf en heb gevonden te kunnen delen met anderen. 

Mijn missie is ons bedrijf te laten groeien, processen te verbeteren en dat wat ik heb geleerd over te dragen aan anderen en te genieten van het moment. 

Simpel gezegd is onze missie: voel je thuis !

In 1972 ben ik geboren in Winterswijk.

Vanaf mijn 15 ben ik gaan werken naast mijn HAVO is verschillende bijbaantje. In 1991 heb ik een jaar in de VS gewoond. Hierna ben ik gestart met mijn opleiding als fysiotherapeut. Dit heb ik 2 jaar gedaan, er was weinig werk, vond niet precies in wat ik zocht in het helpen en zorgen voor mensen. Pas heel veel later ontdekte ik hoe het systeem van zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander echt werkt, loslaten van je eigen angsten en er oprecht voor de ander zijn als daar een hulpvraag onder ligt.

In 1997 de overstap gemaakt na de IT en veel bij- en omscholing gevolgd op het gebied van techniek, processen en management. Techniek in de infra hoek (front-end, back-end en applicaties). Processen in ITIL, Lean en architectuur. Management in HEAO-BI als avondopleiding, Agile als methodiek en Prince-II als PM techniek. In alle gebieden heb ik de afgelopen 20 jaar gewerkt.

Sinds 2015 is daar coaching bij gekomen. Dit is een leerpad dat in eerste instantie meer over mezelf ging dan het overbrengen van de vaardigheden. Na 5 jaar intensieve persoonlijke ontwikkeling voel me vertrouwd in overdragen in wat ik geleerd heb in mezelf aan jou.

Vormen die ik graag gebruik zijn Transactionele Analyse, NLP en fam. opstellingen en een mix hiervan.

Individueel

Ik begeleid mensen in het vinden van innerlijk rust. Samen gaan we ontdekken wat er in de weg zit. Ik gebruik hiervoor de vorm van systemisch coaching. Op de behandelbank, in een sessie met verdieping, in een inzichtelijk gesprek of door middel van een familie opstelling.

Team

Teams begeleid door ze te bewegen naar een veilige eenheid, zorgen voor een helder doel en openheid naar elkaar toe is.

Organisatie

Organisaties hebben een bestaansrecht op basis wat ze als product of dienst leveren in de markt. Hiervoor zijn mensen en middelen nodig die met elkaar samenwerken in een systeem om te voldoen aan de eigen gecreērde vraag. Het draait in essentie om aanwezigheid, vormgeven van een dienst of product die aansluit bij de (on)bewuste vraag van de klant en efficiënte processen. Zodat de organisatie een plek heeft en houdt in de markt. Ik begeleid hierin graag een organisatie in het vinden van een stabiele plek en (her)organiseren van het systeem. 

De basis is een plek vinden in het systeem, uiteindelijk in jouw systeem, jouw daarin begeleiden zit mijn kracht.

mathijs@hetkleineparadijs.nl

06-45455544